preloader

Blog

Blog

Hoe goed gebruik jij antibiotica?

Hoe goed gebruik jij antibiotica?

18 t.e.m. 24 november is het internationale week voor een goed gebruik van antibiotica. Gedurende deze week wordt stilgestaan bij antibioticaresistentie & hoe we onnodig gebruik van antibiotica kunnen verminderen. Antibiotica kunnen levens redden, maar indien ze te veel gebruikt worden, ontstaat antibioticumresistentie. Dit betekent dat de bacterie kan overleven ondanks er een antibioticum ingenomen wordt. Zo verliest het antibioticum zijn werking. Hierdoor wordt het moeilijker & moeilijker om zelfs banale infecties aan te pakken.

Conclusie: wees kritisch & ga niet te snel over tot het gebruik van antibiotica. Bespreek dit ook met de arts indien hij antibiotica wil voorschrijven.