preloader

Blog

Blog

Wespen en bijen – Allergie

Wespen en bijen – Allergie

Meestal geeft een bijen- of wespensteek lokale klachten die slechts enkele uren aanhouden. Sommige mensen hebben echter een allergie voor het gif van wespen of bijen. Zij krijgen na een bijen- of wespensteek een allergische reactie die levensbedreigend kan zijn. Meer informatie over deze allergie en enkele belangrijke weetjes staan hieronder.

Allergische reactie op bijen- of wespengif

In het blogbericht ‘Wespen en bijen – Een steek, wat nu?’ wordt meer informatie gegeven over bijen- en wespensteken algemeen. Meestal zijn de klachten van korte duur. Bij overgevoeligheid kunnen ze wel meer uitgesproken zijn of langer aanhouden. Deze reacties zijn vervelend maar ongevaarlijk.

Een allergische reactie kan echter wel levensbedreigend zijn. In dit geval leidt een steek van bijen of wespen tot heftige allergische verschijnselen. Ze treden enkele minuten tot een uur na de steek op:

  • · roodheid of zwelling op andere plaatsen
  • · zwelling ter hoogte van keel mond of tong
  • · moeilijke ademhaling
  • · pijn of druk op borst
  • · misselijkheid, braken en diarree
  • · rillingen, zweten
  • · duizeligheid of flauwvallen
  • · daling bloeddruk of shock

 

Een allergie kan zich op elk moment ontwikkelen. Zelfs indien er voorheen niet allergisch gereageerd werd op een steek. Wel is het zo dat een allergie zich enkel na herhaald contact kan ontwikkelen. Dat wil zeggen dat je in het verleden ook al eens een bijen- of wespensteek moet gehad hebben.

Een allergie voor bijengif geeft niet noodzakelijk een allergie voor wespengif of omgekeerd. Via huidtesten kan aangetoond worden op welk gif je allergisch reageert.

 

Belangrijk!

Verwittig bij een allergische reactie de hulpdiensten op het nummer 112. Een aangepaste behandeling met cortisone en/of adrenaline is noodzakelijk.

Het is echter steeds verstandig om zo snel mogelijk na de steek krachtig aan de plaats van de steek te zuigen. Hiervoor bestaan ook speciale uitzuigpompjes die in de apotheek verkrijgbaar zijn. Op deze manier kan een deel van het gif uit de huid gezogen worden.

Als een persoon gekend is met een allergie voor bijen- of wespensteken, heeft hij mogelijks noodmedicatie (Epipen) bij.

Ben je zelf allergisch voor het gif van wespen of bijen? Breng steeds je omgeving op de hoogte en toon hen eventueel je noodmedicatie. In de apotheek kan je ook steeds een gratis trainerpen verkrijgen. Hiermee kan je zelf het gebruik van je noodmedicatie oefenen. Je kunt aan de hand van deze trainerpen ook aan je omgeving uitleggen hoe je noodmedicatie moet toegediend worden indien je dit zelf niet meer zou kunnen.

Desensibilisatie

Alleen personen die al een ernstige allergische reactie hebben doorgemaakt komen in aanmerking voor desensibilisatie. Verder moet de allergie ook aangetoond zijn in huidtesten.

Desensibilisatie heeft als doel de gevoeligheid voor het gif te verminderen. Deze behandeling verloopt in twee fasen die in totaal 3 tot 5 jaar in beslag nemen.

  1. In de eerste fase, de instelfase, wordt wekelijks een kleine dosis gif onderhuids ingespoten. De dosis wordt geleidelijk verhoogd tot het nodige niveau bereikt wordt. Deze fase duurt 6 tot 12 weken.
  2. In de tweede fase, de onderhoudsfase, wordt om de 4 à 6 weken steeds dezelfde hoeveelheid gif ingespoten. Deze fase duurt 3 tot 5 jaar.