preloader

Blog

Blog

Nieuwe wetgeving elektronisch voorschrift – kort even samengevat!

Nieuwe wetgeving elektronisch voorschrift – kort even samengevat!

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een geneesmiddel in ambulante zorg elektronisch voor te schrijven. Ambulante zorg betekent dat de patiënt niet opgenomen is in het ziekenhuis, dus samengevat alle medische kosten waarvoor geen hospitalisatie nodig is. Deze verplichting geldt zowel voor de terugbetaalde, niet-terugbetaalde specialiteiten als magistrale bereidingen die de apotheker zelf bereidt. Hieronder kort een woordje uitleg zodat u weer helemaal mee bent!

 

 

De toekomst van het voorschrift

Waarom een elektronisch voorschrift?
Het voordeel van elektronische voorschriften is dat ze heel traceerbaar zijn en er minder fouten kunnen gebeuren. Wanneer de dokter iets heeft neergeschreven dat moeilijk te ontcijferen valt, is het voor de apotheker makkelijker het juiste geneesmiddel af te leveren als het elektronisch verloopt. Het is wel nog steeds zo dat de patiënt een voorschrift in de hand moet hebben als hij zijn geneesmiddelen wil komen halen & het dus nog niet puur digitaal verloopt via uw voorschrift op uw paspoort bijvoorbeeld. Er moet fysiek nog een blad papier aanwezig zijn.

 

Nieuwe regelgeving: algemeen
Je kan je geneesmiddelen afhalen binnen de 3 maanden nadat het voorschrift is opgesteld. Hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden (gaande van 1 dag tot 1 jaar vanaf het opstellen), als de arts dit specifiek vermeldt op het voorschrift. Wat betreft de terugbetaling van de geneesmiddelen, loopt deze nu volledig samen met de geldigheid van het voorschrift. Vaak zagen we op een voorschrift staan ‘uitvoerbaar vanaf’ een bepaalde datum. Dat is nu verleden tijd.

 

Uitzonderingen
Er zijn wel een paar uitzonderingen waarbij met de hand voorschrijven op papier nog kan & mag:

– Artsen die de leeftijd van 64 jaar bereikt hebben op 1/1/2020
– Indien het voorschrift buiten het kabinet van de voorschrijver opgesteld wordt
– In geval van overmacht

 

Bij vragen hierover, kan u ons gerust contacteren hierover!