preloader

Blog

Blog

Te veel alcohol? Eerste hulp bij alcoholvergiftiging

Te veel alcohol? Eerste hulp bij alcoholvergiftiging

Te veel alcohol drinken kan dodelijk zijn. Ken jij een alcoholvergiftiging en weet jij wat je dan moet doen? Hieronder vind je meer informatie over een alcoholvergiftiging en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen.

Wat is een alcoholvergiftiging?

Een alcoholvergiftiging kan optreden na snel of te veel alcohol drinken. De concentratie alcohol in het bloed en de hersenen wordt dan zo hoog dat iemand bewusteloos en in coma kan raken. Belangrijk om weten is dat de hoeveelheid alcohol in het bloed nog verder kan toenemen nadat iemand opgehouden is met drinken of nadat iemand bewusteloos is geraakt. De alcohol die nog aanwezig is in de maag wordt dan nog verder opgenomen in het bloed.

Hoeveel alcohol iemand moet drinken om een alcoholvergiftiging te krijgen, hangt af van veel factoren:

·         gewicht

·         lengte

·         geslacht

·         leeftijd

·         snelheid van drinken: hoe sneller, hoe groter het gevaar

·         aanwezigheid van voedsel in de maag

Minderjarige en onervaren drinkers zijn extra kwetsbaar voor een alcoholvergiftiging. Het kan al optreden bij 1.7 promille in vergelijk met 4 promille bij volwassen ervaren drinkers. De kans op bewusteloosheid is dan groot en bij een alcoholgehalte van 5 promille kan coma optreden. Uiteindelijk kan door sterke verdoving van het zenuwstelsel de ademhaling stoppen en/of een hartstilstand optreden. Overlevenden kunnen blijvende hersenschade hebben.

Symptomen en gevolgen

·         ernstige verwardheid

·         gedragsverandering

·         misselijkheid, braken

·         slecht zicht, duizeligheid

·         slaperigheid, moeilijk wakker te maken, bewusteloosheid, coma

·         stuiptrekkingen

·         blauwe, bleke, koude of klamme huid ⇒ onderkoeling

·         langzame of onregelmatige ademhaling (minder dan 8 x per minuut)

·         hartstilstand

·         hersenbeschadiging

Naast het directe risico op overlijden, heeft te veel alcohol ook gevolgen op lange termijn. De hersenen ontwikkelen zich tot de leeftijd van 24 tot 30 jaar en alcohol kan hier een nadelige invloed op hebben. Uit onderzoek bij kinderen blijkt dat ze na een alcoholvergiftiging beduidend lager scoren op IQ-testen en schoolprestaties.

Eerste hulp bij alcoholvergiftiging

  1. Bel 112
  2. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging (hoofd opzij en de mond omlaag). Zo kan hij/zij niet stikken in eventueel braaksel.
  3. Bewaak de ademhaling
  4. Leg een deken of jas op het slachtoffer om afkoeling te vermijden
  5. Blijf bij het slachtoffer tot hulp ter plaatse is

stabiele zijlig
http://www.leerreanimeren.nl/media/reanimeren/4.3.png

Conclusie

Drink niet te snel en met mate! Een alcoholvergiftiging is altijd een acute situatie waarin snel gehandeld moet worden. Bel bij twijfel steeds 112, je kan er een leven mee redden.